Persondatapolitik

Introduktion

Når du besøger mitboliglaan.dk og benytter Mit Boliglåns services, modtager vi informationer og data om dig og din bruger. I denne persondatapolitik beskriver vi hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvad de bruges til, og hvem der har adgang til oplysningerne, samt hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Personoplysninger ved låneansøgninger

Når du tilgår mitboliglaan.dk og ansøger om et lån, indsender en email til os, eller via telefon, indsamler og behandler vi en række oplysninger om dig. Dette for at kunne foretage en vurdering af, om vi kan assistere med formidling af lån, og dermed kunne gennemføre vores ydelse. Vi foretager en kreditværdighedsvurdering af dig og evt. din medansøger, hvilket kræver at vi modtager og behandler oplysninger såsom, navn, adresse, email, telefonnr., cpr.nr, civilstatus, arbejdssituation, antal hjemmeboende børn, antal biler i husstanden. Derudover, indsamler vi formueforhold, herunder årsopgørelse, lønsedler, oplysninger om øvrig gæld og formue samt hvad dit formål er med lånet. Endvidere kan være nødvendigt at indhente personoplysninger fra tredjepart, såsom SKAT. Endvidere behandler vi personoplysninger fra offentligt tilgængelige registre og kilder, herunder RKI, CPR-registret, CVR-registret og Virk.dk. I tilfælde af kautionister og nærtstående vil disse oplysninger ligeledes blive behandlet. Mange af disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan opfylde vores forpligtelse i henhold til hvidvaskningsloven.

Personoplysninger er informationer, som kan føre tilbage til dig. Dette kan b.la. være oplysninger om din computer eller mobiltelefon, IP-nummer, geografisk placering, samt din navigering på siden.

Såfremt du giver samtykke til og indtaster dit navn, e-mail, adresse, telefonnummer, køn og alder kan disse informationer også behandles. Som regel vil disse informationer kun være aktuelle at tilgå når vi skal undersøge mulighederne for at tilbyde dig et lån.

Sikkerhedsforanstaltninger

Der er foretaget tekniske- samt organisatoriske foranstaltninger mod at de oplysninger vi indsamler, vil blive slettet, offentliggjort, manipuleret, forringet eller misbrugt i strid med lovgivningen. Disse foranstaltninger kontrolleres løbende, for at sikre at dine personoplysninger altid bliver håndteret forsvarligt og korrekt.

Tidsramme for opbevaring af oplysninger

Dine oplysninger gemmes maksimalt i den periode, som er tilladt i henhold til lovgivningen og vil blive slettet, når det ikke længere er relevant for os at opbevare dem. I henhold til hvidvaskningsloven er vi forpligtet til at gemme kopi af aftaledokumenter, identitetsoplysninger og legitimationsdokumenter i 5 år fra indeværende år. Afviste ansøgninger vil blive slettet 12 måneder fra ansøgningstidspunktet.

Videregivelse af oplysninger til tredjeparter

Persondata afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Når du accepterer vores Persondatapolitik, accepterer du at du i visse tilfælde kan blive kontaktet af vores nære samarbejdspartnere, Simpel Kredit Ejendomskreditselskab eller Jysk Ejendomskreditselskab ApS der også er under tilsyn af Finanstilsynet. I disse tilfælde vil de kontakte dig, og udtrykkeligt forklare at de ringer på vegne af Mit Boliglån.

Dine oplysninger kan videregives, på baggrund at dit samtykke, til en række tredjeparter, som typisk vil være institutionelle selskaber samt banker som vi samarbejder med, for at kunne tilbyde dig lån. Disse tredjeparter behandler oplysninger på vores vegne og må ikke benytte dem til egne formål. Som tidligere angivet vil dine personoplysninger kun videregives, såfremt der er givet samtykke hertil. Tredjeparten består udelukkende af selskaber i EU, som har krav til tilstrækkelig beskyttelse af dine oplysninger.

Personfølsomme oplysninger, såsom din helbredstilstand, vil som udgangspunkt aldrig blive videregivet, medmindre dette kræves for at kunne vurdere din låneansøgning eller har betydning for det videre kundeforhold. Dette forudsætter også at vi har modtaget dit udtrykkelige samtykke hertil.

Indsigt i oplysninger samt klager

Hvis du mener, at Mit Boliglån behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte kundeservice. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Herudover kan du til enhver tid få urigtige oplysninger om dig rettet, samt få slettet dine oplysninger inden tidspunktet for hvornår det automatisk vil blive slettet indtræffer, dog med forbehold for, at det ikke har betydning for et etableret kundeforhold. Du har også mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til, at oplysninger om dig bliver behandlet. Dette sker ved at kontakte os tilbud@mitboliglaan.dk, hvor vi vil være behjælpelig med dine forespørgsler.

Føler du, at vores behandling af dine personoplysninger er forkert, og ønsker du at klage, kan du indgive en klage til Datatilsynet.

Senest opdateret d. 1 Juni 2022

Dataansvarlig

Websitet ejes og publiceres af:

Mit Boliglån (Ejendomskreditselskabet Danmark ApS)

tilbud@mitboliglaan.dk

Hellerupgårdvej 18

2900 Hellerup